Elintarvikevalmistajan integraatioalusta

TradeXpress järjestelmän kehitys ja ylläpito.

Integraatioalustanylläpito

TradeXpress järjestelmä asiakkaan omassa ympäristössä

Asiakas halusi siirtää yhteydet sanomanvälitysoperaattorilta omalle integraatioalustalle. AgentIT oli mukana valitsemassa käytettävää teknologiaa sekä tekemässä yhteyksien siirrot operaattoreilta asiakkaan omaan ympäristöön.

tx_and_sap

Käytettäväksi teknologiaksi valittiin Generixin TradeXpress. Järjestelmä asennettiin asiakkaan omalle palvelimelle ja operaattoreille toteutetut integraatiot siirrettiin projektin aikana uuteen ympäristöön. Projekti oli tyypillinen migraatioprojekti sillä erotuksella, että kaikkia vanhoja muunnosohjelmia ei ollut käytettävissä vaan ne jouduttiin kehittämään projektin kuluessa uudelleen.

Mitä tehtiin

Muunnosohjelmat

Esitystapamuunnokset EDIFACT yhteyksille

Projektissa toteutettiin n. 30 esitystapamuunnosta XML-muotoisten inhouse-aineistojen ja EDIFACT-sanomien välille.

Asiakasyhteydet

Tiedonsiirto­yhteydet kumppaneille

Tiedonsiirtoyhteyksiä siirrettiin operaattoreilta asiakkaan omaan ympäristöön noin 50 kpl. Suurin osa yhteyksistä on perinteisiä ftp-siirtoja.

Tekninen tuki

Järjestelmän toisen asteen tuki on Agenteilla

Agentit on 24/7 asiakkaan tukena mahdollisissa teknisissä ongelmissa. Tietämys myös siirtyy asiakkaalle ja tuen tarve vähenee ajan kuluessa.

SAP R/3

Asiakkaan formaattina XML-muotoinen IDoc

Asiakkaan ERP on SAP R/3. Esitystapamuunnokset on toteutettu XML-muotoisten IDocien ja EDIFACT-sanomien välillä.

TradeXpress

Ykkösvalinta suomalaiseen EDI-liikenteeseen

Alunperin Suomessa kehitetty TradeXpress on ohjelmisto jolla suomalaisten sanomavirtojen hallinta sujuu kuin tanssi. Järjestelmän vahvuus on perin­teisissä eräsiirroissa, EDIFACT-standardin käsittelyssä, suorituskyvyssä ja moniasiakas­ympärisöissä. Helppokäyttöinen tuote onkin monen suomalaisen sanoman­välitys­operaattorin valinta palvelualustaksi.

Kerromme mielellämme lisää

tästä projektista ja kuinka voimme auttaa sinun integraatioprojektissasi.

Portfoliomme

Joitain viimeisimpiä projektejamme

Näitä olemme työstäneet viime aikoina.

Integration platform of food manufacturer

Overall management of TradeXpress system.

Pharmaceutical wholesaler

Lifecycle management of integrations

B2B webshop and integration

New B2B sales channel.

Ota yhteyttä
close slider