Tietojärjestelmäintegraatioiden tekniset välineet pysyivät pitkään melko vakioina. FTP ja X.400 saivat ensin kavereikseen sähköpostin (SMTP) sekä SFTP ja HTTP protokollat. Sanomanvälityksessä EDIFACT ja OVT täydentyivät ensin EDIINT ratkaisuilla. EDI-sanomien rinnalle ovat vakiinnuttaneet paikkansa XML-muotoiset sanomat. ASCII muotoiset inhouse sanomat ovat käytännössä korvautuneet XML-sanomilla. Viime vuosina paletti on täydentynyt yhä vahvemmin REST ja WebService toteutuksilla jotka aiemmin on yhdistetty voimakkaasti sisäisen integraation välineiksi.

Tilaus, lasku ja toimitussanomat ovat tyypillisiä ensimmäisiä sanomatyyppejä EDI liikennettä aloittavalle yritykselle. Näiden sanomien käsittelyyn harvoin liittyy reaaliaikavaateita ja siksi niiden välittäminen EDI sanomina on usein hyvinkin perusteltua. Uusissa toteutuksissa käytetään useimmiten siirtoprotokollana ftp:tä, mutta onpa vanhoissa yhteyksissä jopa X.400 edelleen laajalti käytössä.

Rakenteellisen esitystavan kankeus ja vanhakantaisuus on isolta osin myytti.

Rakenteellisen esitystavan kankeus ja vanhakantaisuus on isolta osin myytti. Perinteisten EDIFACT yhetyksien rakentaminen on vuosikymmenten aikana hioutunut hyvin suoraviivainen prosessi, jossa pääosin voidaan keksittyä tietosisällön vaatimuksiin, eikä resursseja tarvitse haaskata teknisestä toteutuksesta sopimiseen. Erityisesti sanomanvälitysoperaattoreilla on valmiit käsittelyrutiinit mm. keskusliikkeiden EDIFACT aineistojen käsittelyyn.

Erityispiirteenä samalaisessa kaupankäynnissä voidaan nostaa esille koontilaskutus, joka asettaa käsitteleville järjestelmille haasteita aineistojen koon näkökulmasta. Esimerkiksi SAP:n tuottama IDoc muotoinen koontilaskutusaineisto saattaa olla satojen megatavujen kokoinen. Tällaisen aineiston käsitteleminen muuten kuin asynkronisesti eräsiirtona on osoittautunut miltei mahdottomaksi toteuttaa monella nykyaikaisella ESB arkkitehtuuriin pohjautuvalla integraatiotuotteella. Erityisesti tällaisten aineistojen käsitteleminen synkronisesti on käytännössä mahdotonta.

Synkronisella tiedonsiirrolla on selkeä tarpeensa, mutta sillä ei EDI-liikenteessä saavuteta merkittävää lisäarvoa. Suomessa yleisesti käytetty OVT-tiedonsiirto määrittelee kuittausmekanismit, joiden avulla varmistutaan sanoman siirtymisestä vastaanottajalle oikeanlaisena. Sanomien tietosisältö ei myöskään yleensä vaadi sekuntien sisällä tapahtuvaa reagointia vaan jopa muutamien tuntien käsittelyajat ovat hyväksyttävissä.

Virheitä tapahtuu tuotannossa väistämättä. Tyypillisiä virheitä ovat sanomasisällön puutteet sekä erilaiset verkkoliikenteen ongelmatilanteet. Käytäntö on osoittanut, että erämuotoisten siirtojen hallinta näissä tilanteissa on huomattavasti helpompaa kuin uusien modernien integraatiotekniikoiden. Kun halutaan varmistua siitä, että jokainen aineisto kulkee vastaanottajalle kerran ja vain kerran, on OVT-eräsiirto oikea valinta EDIFACT yhteyksiin.

Usein vanha konsti on parempi kuin pussillinen uusia.

Vaikka EDIINT, REST ja WebService yhteydet saavat oikeutetusti yhä suurempaa jalansijaa sovellusintegraatiossa, on kuitenkin syytä aina arvioida toteutettavan integraation vaatimukset ja tekniset reunaehdot. Usein vanha konsti on parempi kuin pussillinen uusia.